Hvad er Venskabsturnering for hold?

Venskabsturnering for hold – Greensome på udebane” er en uformel golf turnering, hvor der ikke findes en puljevinder og der spilles ikke slutspil eller finale. Venskabsturnering for hold handler om at mødes og spille og hygge sig med golf under venskabelige forhold på fremmede baner. Man forsøger selvfølgelig at spille sit bedste golf og vinde sine matcher, som afvikles efter et format, der garanterer masser af spænding og intense golf øjeblikke for alle deltagere uanset niveau.

Målgruppen

Turneringen er udformet således til at uerfarne spillere og spillere med højt handicap kan deltage – og blive introduceret til hulspil på fremmede baner uden at det føles alt for konkurrencepræget. Men det er sjovt at deltage, uanset hvilket niveau man spiller på. Man skal være under handicap 48 på tilmeldingstidspunktet. Der er ingen aldersbegrænsning.

I 2021 deltog 16 hold fra 5 forskellige klubber med spillere fra hcp +1 til 48. Det yngste hold havde en gennemsnitsalder på 23 år, og det ældste på 78. i 2022 kan alle landets klubber deltage.

Greensome – hulspil på udebane med handicap

Til hver af de 3 kampe skal et hold stille med 6 personer. Der spilles 3 greensome hulspilsmatcher med handicap i hver kamp. Det eneste krav for at spille på holdet er, at man er fuldtidsmedlem i en af de deltagende klubber og har et handicap under 48.

Hvert par spiller 18 hullers hulspil mod et andet par men i “tripple-six” format. Dvs. de 18 huller er delt op i 3 del-matcher à 6 huller, hvor der spilles om 2 point i hver del-match. Så finder man først sit gode spil frem på de sidste huller, kan man stadig nå at score point til sit hold. Det giver masser af intensitet i matcherne og alle får spillet 18 huller.

Puljerne

Holdene bliver indplaceret i en pulje så holdene ligner hinanden mest muligt mht. til handicap og alder – og at alle hold får en rimelig kørselsafstand.

Præmier

Der spilles om 6 greenfee billetter i hver pulje – eller faktisk trækkes der lod. Alle hold starter med et antal lodder. For hver kamp holdet vinder får holdet flere lodder. Så alle kan vinde greenfee billetterne, men de hold der vinder flest kampe har den største chance.

Tidspunkt

De 3 matcher ligger altid i weekender – i henholdsvis midt Maj, midt Juni og midt August. Vi forsøger at afvikle de fleste matcher søndag eftermiddag. Resten af matcherne bliver afviklet lørdag eftermiddag. Sidste bold sendes normalt ud inden kl 14.

  • I 2022 spilles der i flg. weekender
  • Lørdag 14. maj/søndag 15. maj 
  • Lørdag 11. juni/søndag 12. juni
  • Lørdag 3. september/søndag 4. september

Turneringen arrangeres af Randers golf klub