Kaptajnens opgaver

Kaptajnen tilmelder holdet og er holdets kontaktperson.

Cirka en uge før matchen modtager Kaptajnerne en Email med et link til et holdkort for den kommende match.

Senest dagen før matchen udfyldes holdkortet med de spillere, der skal deltage i matchen. Du kan læse om holdkortet i dette link

På spilledagen:

  • Kl. 9 er spillernes handicap opdateret og holdkortet kan printes. Er der kommet en spiller til i sidste øjeblik kan DGU nummer og handicap indtastes manuelt. Print gerne 2 kopier
  • Kaptajnerne mødes i god tid og sikre at deres holdkort stemmer overens
  • “Scorekortene” med tildelte streger – som blev printet som “side 2” sammen med holdkortet – deles ud til spillerne
  • Efter kampen noteres kampens resultat, dvs. antal vundne matchpoint og antal holdpoint, på begge holdkort og underskrives af begge kaptajner. Holdkortet gemmes, evt som et foto.
  • Kamp resultatet (2-0, 1-1 eller 0-2) indtastes i det elektroniske holdkort af en af kaptajnerne. Normalt vil den vindende kaptajn sørge for indtastning. Hvis det driller kan resultatet sendes på SMS eller Email til turneringsudvalget.